MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Binnen Surmac is gekozen om niet alleen gericht te zijn op het winstoogmerk, maar ook op het maatschappelijk oogmerk. Door binnen de bedrijfsvoering rekening te houden met de samenleving, het personeel en het milieu, wil Surmac het maatschappelijk aspect uitdragen.

SAMENLEVING:

Surmac streeft ernaar initiatieven van groepen en organisaties te ondersteunen die gericht zijn op het verbeteren van de leefsituatie van de Surinaamse samenleving. Met een deel van het verdiende geld steunt Surmac projecten die de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Denk hierbij aan scholenbouw, lesmateriaal, motiverende praatjes, enz.

Om op een gestructureerde manier een bijdrage te leveren aan de gemeenschapsontwikkeling heeft Surmac een sponsorbeleid uitgezet. Dit beleid is erop gericht aanvragen vanuit de maatschappij naar Surmac toe op een objectieve wijze te behandelen en te beoordelen. Dit beleid bestaat uit punten waar de aanvraag aan moet voldoen en biedt de aanvrager een duidelijk overzicht van waar hij zich aan dient te houden om goedkeuring van de aanvraag te verkrijgen.

Ook is Surmac bezig met het opzetten van een klantloyaliteitsprogramma ten behoeve van klanten die het voor haar mogelijk maken om terug te geven aan de samenleving.

PERSONEEL:

Als werkgever van meer dan 150 personeelsleden streeft Surmac ernaar haar personeel te ontwikkelen en te laten groeien. Dit doet Surmac door het verplichten en aanbieden van minimaal 100 uur aan werkgerelateerde trainingen en cursussen om zo haar personeel bij te scholen en up-to-date te houden. Surmac organiseert ook jaarlijks voor haar personeel een family day, zodat collega's samen met hun gezinnen gezamenlijk kunnen genieten van een geheel door Surmac verzorgde dag.

MILIEU:

Surmac streeft ernaar om zo zuinig mogelijk om te springen met het milieu. Omdat Surmac te maken heeft met zwaar materieel en deze schade aan het milieu zou kunnen toebrengen is het uiterst belangrijk om rekening te houden met het milieu. Binnen de bedrijfsvoering wordt dan ook flink gewerkt aan milieubewustzijn.

Zo worden verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van scheiding, verwerking en recycling van afval. Ook wordt er in samenwerking met Conservation International gewerkt aan het duurzaam behoud van het milieu.

Hieronder vindt u enkele activiteiten die in het kader van het MVO-beleid van Surmac zijn uitgevoerd:

  • Motiverend praatje Fajalobi school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)
  • Kari Yu! Banenbeurs
  • Financiering EBS (N.V. Energiebedrijven Suriname) onderstation
  • In-service training Heavy Equipment Fundamentals and Core Skills NATIN-MBO
  • Bouw Petrus Dondersschool
  • Sponsor Suriname Spelling Bee
  • Sponsor Ilonka Elmont Foundation (lichamelijk opvoeding voor gehandicapte kinderen)
  • Delinquentenzorg (technisch trainen van delinquenten in Santo Boma inrichting)
Hotline +597 404111
Hotline +597 404111 Parts 24/7
Sales: +597 8995913
  Chat with us
Hotline
+597 404111
Ma-Vrij: 7:00-16:00 - Za: 7:00-13:00