Brandstof en smeermiddelen

Deze cursus behandelt de nodige onderwerpen over brandstoffen en smeermiddelen die worden gebruikt in grondverzet en zwaar wegtransportmateriaal.

Cursus Doelstellingen

 • Beschrijf de eigenschappen van dieselbrandstof
 • Beschrijf de eigenschappen van smeermiddelen

Cursusonderwerpen

 • Brandeigenschappen Transmissieolie
 • Cetaangetal en index
 • Gear Oil
 • Vlampunt
 • Grease
 • Destillaatbrandstoffen
 • American Petroleum Institute
 • Brandstofnormen
 • Totaal basisnummer en brandstofzwaveliveaus
Personalia


Opleiding


Trainingsverzoek


Technische trainingen