Lockout en Tag

Werknemers zijn vaak verplicht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Ernstige of dodelijke incidenten kunnen optreden als gevolg van het onterecht aannemen dat machines of apparatuur veilig zijn uitgeschakeld of stroomloos zijn voordat eraan wordt gewerkt.

Dit programma biedt algemene informatie over het herkennen van verschillende soorten gevaar zoals elektrisch, mechanisch, hydraulisch en pneumatisch en leert hoe die gevaren te beheersen. Verder leert u hoe die te voorkomen door gebruik te maken van de juiste apparatuur en vergrendelings- en labelprocedures.

Cursus Doelstellingen:

  • Lockout / tagout gedefinieerd
  • Typen apparaten
  • Redenen voor lockout / tagout
  • Hoe lockout / tagout uit te voeren (gereedschappen, apparatuur, processen, formulieren, etc.)
  • Praktische oefeningen in individuele en groeps-LOTO-scenario's
Lockout en tag
Personalia


Opleiding


Trainingsverzoek