Defensief Rijden

Deze rijtraining is speciaal ontworpen voor personen die zich op een veilige manier willen verplaatsen in het verkeer. De training bestaat uit een theoretische en praktische gedeelte waarbij u kennis en technieken wordt bijgebracht om incidenten te voorkomen. U leert bewust kiezen voor een veilig en verantwoordelijk rijgedrag volgens de verkeersregels.  

Doel van de cursus:

Na het voltooien van deze Defensive Driving-training is de student:

  • De student is vertrouwd met rijden als een verdedigende bestuurder.
  • De student leert het concept van defensief rijden, het belang en de voordelen van defensief rijden.
  • De student kan risicovolle rijattitudes en gedrag identificeren.

Verder zal de student:

  • In staat zijn om de effecten van alcohol en andere drugs op rijvaardigheid etc. uit te leggen.
  • Bewust worden van de voorwaarden.
  • Praktische rijvaardigheden en technieken worden aangeboden die passen bij een bestuurder die defensive drive toepast.
Defensief Rijden
Personalia


Opleiding


Trainingsverzoek