Donatie aan het Diakonessenhuis

22 juni 2021
Donatie aan het Diakonessenhuis

Het toenemende aantal COVID-19 gevallen heeft een grote impact gehad op de zorgverlening in Suriname waarbij de ziekenhuizen alle hulp, zowel financieel als niet financieel, meer dan ooit kunnen gebruiken.

Kenmerkend voor de huidige situatie is onder andere een tekort aan zorgpersoneel dat in oververmoeide toestand haar werk blijft doen en wegvallende inkomsten als gevolg van uitstel of afstel van reguliere zorg en behandelingen dat ook het Diakonessen Ziekenhuis (DKZ) niet onbespaard van is gebleven.  

Surmac voelt zich genoodzaakt om ook haar steentje bij te dragen zodat het goede werk van de ziekenhuizen ook in deze crisis situatie voortgang kan vinden en heeft daarom gemeend om aan het Diakonessen Ziekenhuis dat samen met andere protestantse kerken werd opgericht en heden ten dage EBG is gestoeld, een bijdrage te doen in de vorm van PPE en ander ziekenhuis materiaal.

 

Mevr. Hanna Stella, HRM Manager, die namens CKC Machinehandel SURMAC NV de officiële overdracht deed van cruciale goederen, gaf aan dat SURMAC vanwege haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook oog heeft voor de samenleving; ‘ Evenals een mens niet kan leven zonder zijn of haar omgeving, zo kan een bedrijf niet opereren zonder omgeving.

Hierdoor hebben wij als organisatie zelf ervaren hoe die toename van positieve corona gevallen,  leidt tot een crisis op het gebied van toegankelijkheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

  

Zuster Estella Landolf, Zorg Manager van het DKZ, geeft aan dat in plaats van voeding en drank, zij een verlanglijst van noodzakelijke spullen hebben gedeeld met SURMAC.

Los van PPE goederen, zuurstofmaskers, rode grote medische afvalbakken, kleine afvalbakken,  waren tablets en telefoons noodzakelijk om informatie uitwisseling tussen de diverse ‘frontliners’ om op een zo veilige manier mogelijk te continueren, zonder transmissie van de ene naar de andere afdeling door papierwerk. De goederen hebben een waarde van meer dan $10,000.

 

Naast deze donatie naar het DKZ, heeft SURMAC ook een rental generator een week lang, kosteloos ingezet voor een een zuurstof-container van het Nederlands leger.