Brandstof en smeermiddelen

Deze cursus behandelt de nodige onderwerpen over brandstoffen en smeermiddelen die worden gebruikt in grondverzet en zwaar wegtransportmateriaal.

Cursus Doelstellingen

  • Beschrijf de eigenschappen van dieselbrandstof
  • Beschrijf de eigenschappen van smeermiddelen

Cursusonderwerpen

  • Brandeigenschappen Transmissieolie
  • Cetaangetal en index
  • Gear Oil
  • Vlampunt
  • Grease
  • Destillaatbrandstoffen
  • American Petroleum Institute
  • Brandstofnormen
  • Totaal basisnummer en brandstofzwaveliveaus
Personalia


Opleiding


Trainingsverzoek


Technische trainingen